Zus i Płace

Jak dokonywać potrąceń przy wypłacie trzynastki

Zobacz na stronie WWW »

ZUS i płace

27 lutego 2020 r.

 

RWD

 
 

Drogi Czytelniku,

Do 2 marca 2020 r. płatnicy składek mają obowiązek przekazać ubezpieczonym, np. pracownikom, zleceniobiorcom, informacje roczne za rok 2019, tzn. informacje o składkach na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, o wypłaconych świadczeniach oraz o przerwach w opłacaniu składek. Z obowiązku sporządzenia tej informacji zwolnieni są w szczególności płatnicy, którzy na bieżąco (co miesiąc) przekazują ubezpieczonym informacje o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych.

Jaki zakres danych obejmuje informacja roczna, komu należy ją przekazać i w jaki sposób ubezpieczeni mogą weryfikować zawarte w niej informacje? Przeczytaj o tym w aktualnym wydaniu Przeglądu Płacowo-Kadrowego. Zamów numer do bezpłatnego testu >>

W numerze przeczytasz również m.in.:

Przeczytaj wszystkie artykuły w bezpłatnym numerze >>

Zachęcam Państwa do podzielenia się swoją opinią na temat „Przeglądu Płacowo-Kadrowego”.
Wypełnij ankietę >>

Leszek Skupski
redaktor prowadzący „Przeglądu Płacowo-Kadrowego”

PS  Zapraszam do udziału w XXII edycji Ogólnopolskiego Forum Ekspertów KADRY-PŁACE-HR, które odbędzie się w dniach 25-26 marca 2020 r. w Warszawie. Podczas tej wyjątkowej konferencji zyskasz konkretne wskazówki, pozwalające Ci bezbłędnie stosować nowe przepisy i rozwiązywać wszystkie problemy kadrowo-płacowe. Ważne: Jeszcze tylko do 28 lutego br. możesz zarezerwować miejsce na Konferencji w promocyjnej cenie i oszczędzić 500 zł! Dowiedz się więcej >

 

 
 

Zmiany w emeryturach i rentach od 1 marca. Sprawdź »

 

Jaki wpływ na obowiązek ubezpieczeń ma wysokość pobieranego przez pracownika wynagrodzenia?

Kiedy ubezpieczenia są obowiązkowe a kiedy dobrowolne jeżeli osoba np.:Jaki wpływ na obowiązek ubezpieczeń ma wysokość pobieranego przez pracownika wynagrodzenia?

 • zawiera umowę zlecenia nie z własnym pracodawcą i nie wykonuje jej na jego rzecz a wynagrodzenie z umowy o pracę jest niższe od minimalnego,
 • zawiera kilka umów cywilnoprawnych i nie ma innego tytułu do ubezpieczeń,
 • jest emerytem i zawiera umowę zlecenia nie z własnym pracodawcą i nie wykonuje jej na jego rzecz, lub zawiera tę umowę z własnym pracodawcą i wykonuje ją na jego rzecz

Sprawdź >>

Czytaj więcej »

 
 

Jak prawidłowo dokonać potrąceń z trzynastki

Pytanie: W lutym (oprócz wynagrodzenia za pracę) pracownikowi będzie wypłacana trzynasta pensja za 2019 rok w kwocie 3.216,56 zł netto. Wynagrodzenie objęte jest zajęciem komorniczym z tytułu świadczeń alimentacyjnych w kwocie 700,00 zł miesięcznie i zajęciem komorniczym z innego tytułu. Czy z trzynastki powinna być potrącona kwota 700,00 zł + zajęcie niealimentacyjne do wysokości 3/5, czy cała trzynasta pensja podlega egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych?

Odpowiedź: W opisanym przypadku z trzynastki należy potrącić:

 • 700 zł tytułem zajęcia dotyczącego świadczeń alimentacyjnych oraz
 • na zaspokojenie świadczeń niealimentacyjnych kwotę w granicach trzech piątych trzynastki netto (ale nie więcej niż 1/2 trzynastki), przy czym wyłącznie do kwoty minimalnego wynagrodzenia netto (kwoty wolnej od potrąceń).

Wynagrodzenie roczne, w kontekście dokonywania potrąceń, należy traktować tak jak wynagrodzenie za pracę. Oznacza to, że przy ustalaniu kwoty potrącenia trzynastki trzeba stosować przepisy art. 87 i kolejne Kodeksu pracy. Przy czym trzeba tu podkreślić, iż w przypadku egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych wynagrodzenie roczne podlega potrąceniu do pełnej wysokości. Przesądza o tym art. 87 § 5 Kodeksu pracy, w myśl którego nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości.

Granice potrąceń

Przypomnijmy, że potrącenia z wynagrodzenia za pracę mogą być dokonywane:

 • w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych – maksymalnie do wysokości 3/5 wynagrodzenia netto (z zastrzeżeniem wynikającym z przytoczonego wyżej art. 87 § 5 Kodeksu pracy),
 • w przypadku egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych – maksymalnie do wysokości 1/2 wynagrodzenia netto,
 • przy zbiegu potrąceń z różnych tytułów dotyczących egzekucji na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz zaliczek pieniężnych – do wysokości 1/2 wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami należności alimentacyjnych – do 3/5 wynagrodzenia  netto.

Kiedy mamy do czynienia ze zbiegiem potrąceń należności alimentacyjnych oraz sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych, wówczas:

 • najpierw potrącamy te pierwsze w granicach trzech piątych wynagrodzenia (albo w całości w przypadku np. trzynastki), bez stosowania kwoty wolnej od potrąceń,
 • ustalamy wysokość pozostałych składników płacy i przystępujemy do potrącenia sumy na zaspokojenie świadczeń niealimentacyjnych, także w granicach trzech piątych wynagrodzenia, przy czym wyłącznie do kwoty minimalnego wynagrodzenia netto (kwoty wolnej od potrąceń).

Jak z tego wynika, inne egzekucje mogą pomniejszać pensję tylko wtedy, gdy po potrąceniu świadczeń alimentacyjnych, wynagrodzenie pracownika przekracza kwotę wolną od potrąceń.

Przykład
Potrącenia z trzynastki

Pełnoetatowy 35-letni pracownik nieobjęty PPK, otrzymał w lutym 2020 r. trzynastkę w wysokości 3.216,56 zł netto (jest on uprawniony do podstawowych kosztów uzyskania przychodu i kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki podatkowe na mocy złożonego pracodawcy druku PIT-2). W tym samym miesiącu komornik zajął jego pensję tytułem świadczeń alimentacyjnych (700 zł miesięcznie) oraz niespłaconego kredytu bankowego w kwocie 5.000 zł. W opisanej sytuacji dopuszczalne do dokonania potrącenie na poczet alimentów to pełna kwota trzynastki, czyli 3.216,56 zł. Jeśli chodzi o egzekucję należności innych niż świadczenia alimentacyjne, to maksymalne potrącenie wynosi 1.608,28 zł (1/2 × 3.216,56 zł), zaś limit 3/5 trzynastki to 1.929,94 zł (3.216,56 zł × 3/5).
Po potrąceniu alimentów do wypłaty pozostaje kwota 2.516,56 zł (3.216,56 zł – 700 zł). Ponieważ kwota wolna od potrąceń dla egzekucji niealimentacyjnej wynosi 1.920,62 zł, to tytułem niespłaconego kredytu można zająć pracownikowi jedynie 595,94 zł, co wynika z wyliczenia: 3.216,56 zł – 700 zł – 1.920,62 zł.

Co ważne:

 • jeśli w tym samym miesiącu pracodawca dokonuje ze swych  środków wypłat różnych  świadczeń w ramach umowy o pracę (np. wynagrodzenia zasadniczego i trzynastki), wówczas poszczególne świadczenia finalnie należy zsumować i od tak ustalonej sumy dokonać potrącenia stosując jedną kwotę wolną (znajduje to potwierdzenie w piśmie Głównego Inspektoratu Pracy z 19 listopada 2012 r., znak: GNP-364/306-072-43-1/12);
 • gdy pracownik jednego miesiąca otrzymuje wynagrodzenie w dwóch terminach, wówczas kalkulowanie potrącenia należności egzekwowanych z pensji powinno być dokonywane w obydwu terminach wypłat, a przy okazji drugiej wypłaty musimy wyznaczyć finalną kwotę zajęcia płacy, uwzględniając wcześniej wypłacone w danym miesiącu świadczenia i dokonane potrącenia.

Przy różnych terminach wypłat

Przy dwóch wypłatach w ramach tego samego miesiąca, ustalenia prawidłowej kwoty potrącenia tytułem egzekucji sądowej lub administracyjnej powinno wyglądać następująco:

Krok 1. W terminie pierwszej wypłaty należy skalkulować dopuszczalną sumę potrącenia uwzględniając kodeksowe ograniczenia w tym kwotę wolną zajęć.

Krok 2. Przy drugiej wypłacie trzeba zsumować uzyskane w danym miesiącu wszystkie składniki wynagrodzenia, dokonując od wyliczonej kwoty odliczeń podatkowo-składkowych i ustalając dopuszczalne przepisami pomniejszenie pensji (po uwzględnieniu potrącenia dokonanego w pierwszym terminie wypłaty określonej należności).

Reasumując, w sytuacji gdy pracownik otrzymuje jednego miesiąca co najmniej dwa składniki płacy w różnych terminach, to finalnie pracodawca powinien stosować jedną kwotę wolną od potrąceń.

Podstawa prawna:

 • art. 87, art. 871 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

Mariusz Pigulski
specjalista w zakresie kadr i płac

 
 

Więcej praktycznych porad znajdziesz w Przeglądzie Płacowo-Kadrowym. Zamów bezpłatny numer » »

 

Masz problem z rozliczaniem ubezpieczeń społecznych?

Poradnik „Ubezpieczenia społeczne w praktyce”  bez straty czasu na domysły i poszukiwania informacji „specyficznych” dlaMasz problem z rozliczaniem ubezpieczeń społecznych? Twojej branży pomoże Ci wykonywać codzienną pracę. Bezbłędna dokumentacja rozliczeniowa jest możliwa.

Skorzystaj z gotowych rozwiązań >>

 

Czytaj więcej »

 
 

Od 1 marca i 1 czerwca 2020 r. zmiany w drukach i kodach zusowskich. Sprawdź »

 
 

Zapraszamy na szkolenia on-line

Rozkład czasu pracy i ewidencja czasu pracy – podobieństwa i różnice

Certyfikowane szkolenie online dla osób zajmujących się tworzeniem rozkładów czasu pracy oraz prowadzeniem ewidencji czasu pracy

Sprawdź >>

 

PPK w firmie – praktyka stosowania i pierwsze problemy pracodawców

Certyfikowane szkolenie online dla osób wdrażających PPK w firmie.

Sprawdź >>

 
 
 

Zarządzaj swoim kontem:

 

Drogi Użytkowniku, wychodzimy naprzeciw Twoim oczekiwaniom – masz możliwość zarządzania swoim kontem. Jeśli np. planujesz urlop, możesz ograniczyć częstotliwość wysyłek poprzez usługę Mała przerwa. Umożliwiamy Ci m.in. edycję Twoich danych osobowych, za co otrzymasz wyjątkowego, bezpłatnego e-booka. Sam decydujesz, które nasze elettery – spośród 16 kategorii tematycznych - chcesz otrzymywać i jak często.

 
RWD

Wiarygodna
firma

RWD

Atest
antyspamowy

RWD

Ochrona
Twoich danych

Sprawdź, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe »