E-serwis Oświatowy

Arkusz organizacji w praktyce

Zobacz na stronie WWW »

E-serwis Oświatowy

27 lutego 2020 r.

 

ARKUSZ ORGANIZACJI 2020/2021 - WAŻNE PRZEPISY »

OPRACOWANIE ARKUSZA KROK PO KROKU »

TERMINY I ZADANIA PO ZMIANIE PRZEPISÓW »

 

Pani Dyrektor, Panie Dyrektorze!

Już w marcu zaczyna się okres przygotowywania i opracowywania arkusza organizacji na kolejny rok szkolny. Pierwszy termin - dla zakładowych organizacji związkowych na wydanie swojej opinii to 19 kwietnia, zatem dyrektor musi przedłożyć im arkusz z odpowiednim wyprzedzeniem, by realizacja tego zadania była możliwa. Opracowując arkusz organizacji na nowy rok szkolny nie można przeoczyć zmian wprowadzonych w ostatnim czasie. Więcej o przepisach, które uwzględnić w arkuszu »

Uwaga! W tym roku, przygotowując arkusz, dyrektor musi wziąć pod uwagę to, że 19 kwietnia wypada w niedzielę, tymczasem organizacja związkowa musi mieć 10 dni roboczych na zaopiniowanie arkusza. Termin w tym wypadku nie przesunie się jednak na poniedziałek, więc w praktyce dyrektor musi złożyć go wcześniej. Więcej o terminach związanych z opracowaniem arkusza »

Cały artykuł na temat arkusza organizacji na rok szkolny 2020/2021 już w najbliższej aktualizacji w marcu!

Zapraszam do lektury tego wydania »

DARMOWY NUMER »

Agnieszka Stebelska
Redaktor prowadząca "Poradnik Dyrektora Szkoły"

 
 

MEN: UZUPEŁNIENIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Znamy propozycję uzupełnienia podstawy programowej dla przedmiotu „język łaciński i kultura antyczna” w liceum ogólnokształcącym i technikum. Nowelizacja rozporządzenia MEN na wejść w życie na początku roku szkolnego 2020/2021.

DARMOWY NUMER »

Podstawa programowa określona w rozporządzeniu MEN 30 stycznia 2018 r. obowiązuje od roku szkolnego 2019/2020 w zakresie liceum ogólnokształcącego i technikum oraz od roku szkolnego 2020/2021 w zakresie branżowej szkoły II stopnia, i jest wdrażana sukcesywnie – począwszy od klas I.

Nowy projekt ma na celu uzupełnienie podstawy programowej dla LO i technikum o podstawę dla przedmiotu język łaciński i kultura antyczna w zakresie podstawowym, który będzie mógł być realizowany w klasie I. Polega ono na wprowadzeniu do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum oraz dodaniu celów kształcenia – wymagań ogólnych oraz treści nauczania – wymagań szczegółowych. Uzupełniony został również opis warunków i sposobów realizacji podstawy programowej tego przedmiotu.

WIĘCEJ NOWOŚCI OŚWIATOWYCH »

 
 
 

Nowoczesne Doradztwo Zawodowe

 
 
 

Zapraszamy na szkolenia

Odpowiedzialność nauczyciela - konsekwencje i rodzaje naruszeń

12 Marca 2020, Katowice

Awans zawodowy 2020–jak go przeprowadzić by nie podważono czynności dyrektora?

19 Marca 2020, Katowice

Wymogi związane z ochroną środowiska w placówkach oświatowych

25 Marca 2020, Warszawa

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą szkoleń »

 
 

ARKUSZ ORGANIZACJI 2020/2021

PROCEDURA OPRACOWANIA ARKUSZA »

Opiniowanie i zatwierdzenie arkusza składa się z następujących etapów i kroków:

KROK 1. Opiniowanie arkusza przez związki zawodowe

CZYNNOŚĆ I ORGAN

TERMIN

Opinia zakładowych organizacji związkowych

Uwaga! Dyrektor musi odpowiednio wcześniej złożyć arkusz do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym, aby było możliwe zachowanie terminów

Wydawana w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania arkusza organizacji szkoły/przedszkola nie później niż do 19 kwietnia danego roku (§ 17 ust. 5 rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie organizacji szkół)

KROK 2. Opiniowanie arkusza przez radę pedagogiczną

Nie ma zgodności wśród ekspertów w kwestii opiniowania arkusza organizacji przez radę pedagogiczną. Przepisy dotyczące zatwierdzania i opiniowania projektów arkuszy nie wymagają opiniowania projektu arkusza organizacji przez radę pedagogiczną. Warto śledzić bieżące wytyczne organu prowadzącego i właściwego kuratora oświaty.

KROK 3. Przekazanie arkusza organowi prowadzącemu

CZYNNOŚĆ I ORGAN

TERMIN

Dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu arkusz organizacji zaopiniowany przez zakładowe związki zawodowe

W terminie do 21 kwietnia danego roku – zazwyczaj w postaci papierowej (dwa egzemplarze), jak i elektronicznej

KROK 4. Opiniowanie arkusza organizacji przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny

CZYNNOŚĆ I ORGAN

TERMIN

Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny

Uwaga! Organ prowadzący powinien odpowiednio wcześniej złożyć arkusz do zaopiniowania, aby we właściwym czasie uzyskać opinię

Wydawana w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania od organu prowadzącego arkusza organizacji, nie później niż do 20 maja danego roku (§ 17 ust. 7 rozporządzenia MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie organizacji szkół po nowelizacji)


WSZYSTKIE CZYNNOŚCI, TERMINY, WYTYCZNE »

Dowiedz się więcej »

 
 
 

Zapraszamy na konferencję >>

 
 

CO W WYDANIU MARCOWYM?

Już w marcu będzie dostęne  NOWE WYDANIE MAGAZYNU. W aktualizacji:

Nowości oświatoweZamów >>

 • Kuratorzy oświaty będą samodzielnie przyznawać nagrody nauczycielom
 • RPD: Oświadczenia rodziców dotyczące wykorzystania wizerunku dzieci

Listy do redakcji

 • Wychowawstwo w dwóch klasach
 • Utworzenie zespołu a procedura likwidacyjna
 • Dziennik elektroniczny wprowadzony w trakcie roku szkolnego
 • Pomoc dla ucznia z dysgrafią
 • Dwukrotne przedłużenie okresu nauki
 • Skreślenie z listy długotrwale nieobecnego ucznia
 • Klasyfikacja ucznia przebywającego długotrwale w szpitalu
 • Zajęcia rewalidacyjne a klasyfikacja ucznia
 • Przekazanie akt osobowych nauczyciela przeniesionego do innej gminy
 • Urlop szkoleniowy na konferencję naukową
 • Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika – zapis w świadectwie pracy
 • Ocena pracy przed powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora szkoły
 • Ekwiwalent za urlop w podstawie trzynastki
 • Trzynastka dla nauczyciela, który został zwolniony na podstawie art. 20 KN
 • Gotówka czy przelew - sposób przekazywania świadczeń z ZFŚS
 • Prawo do świadczeń z ZFŚS nauczyciela przeniesionego do innej szkoły
 • Zaostrzenie wymogów do uzyskania stypendium za wyniki w nauce
 • Zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka – w jakim zakresie
 • Subwencja oświatowa na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego

Tematy numeru

 • Archiwizacja dokumentacji szkolnej - postępowanie, przykłady, dokumenty
 • Niepełnosprawni pracownicy szkoły - dodatkowe uprawnienia w praktyce
 • Procedura Niebieskiej Karty - postępowanie krok po kroku

Ekspert radzi

Dokumentowanie zebrań z rodzicami krok po kroku

 AKTUALIZACJA MARZEC 2020 >>

Dowiedz się więcej »

 
 
 

Skorzystaj z naszej oferty >>

 
 
 

Bądź na bieżąco!

Jak wynika z danych kuratoriów - nowe przepisy oświatowe przysparzają wielu problemów. Ciągłe zmiany, aktualizacje, przepisy przejściowe sprawiają, że Poradniku Dyrektora Szkołytrzeba bardzo dokładnie, rzetelnie i właściwie codziennie śledzić procesy legislacyjne i wdrażać przepisy na bieżąco.

Możemy to zmienić!

W „Poradniku Dyrektora Szkoły” nasi wieloletni eksperci oświatowi, dyrektorzy szkół, praktycy, pracownicy kuratoriów i członkowie OSKKO:

 • zbierają, porządkują i porównują zmiany w przepisach oświatowych,
 • odpowiadają na pytania i problemy dyrektorów
 • podają przykłady i wzory szkolnej dokumentacji - gotowe do wykorzystania w każdej szkole,
 • omawiają bieżące tematy ważne w danym okresie roku szkolnego.

Mniej czasu na samodzielne śledzenie przepisów – to więcej czasu dla dzieci i nauczycieli!

Zamów teraz bezpłatny numer »

 
 
 

Poznaj nasze bezpłatne elettery oświatowe

 
 
 
 

Zarządzaj swoim kontem:

 

Drogi Użytkowniku, wychodzimy naprzeciw Twoim oczekiwaniom – masz możliwość zarządzania swoim kontem. Jeśli np. planujesz urlop, możesz ograniczyć częstotliwość wysyłek poprzez usługę Mała przerwa. Umożliwiamy Ci m.in. edycję Twoich danych osobowych, za co otrzymasz wyjątkowego, bezpłatnego e-booka. Sam decydujesz, które nasze elettery – spośród 16 kategorii tematycznych - chcesz otrzymywać i jak często.

 
E-serwis Oświatowy

Wiarygodna
firma

E-serwis Oświatowy

Atest
antyspamowy

E-serwis Oświatowy

Ochrona
Twoich danych

Sprawdź, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe »