Doradca BHP

Procedura pokontrolna inspekcji sanitarnej

Zobacz na stronie WWW »

Doradca BHP

8 kwietnia 2020 r.

 

Bezpieczeństwo pracowników w czasie epidemii – instruktaż stanowiskowy bhp
pielęgniarki

Dowiedz się więcej >>

 

Drogi Czytelniku!

Bezpieczne miejsce pracy to dziś nie tylko element odpowiedzialności przedsiębiorcy, ale warunek niezbędny do tego, by pracownicy w ogóle chcieli pracować. Bez pracowników niektóre dziedziny życia zostaną całkowicie sparaliżowane. Dlatego konieczne jest budowanie poczucia bezpieczeństwa. Prawidłowa dezynfekcja stanowisk pracy jest tego ważnym elementem.

W wielu firmach pracownicy biurowi przeszli na tryb pracy zdalnej ze względu na konieczność odbycia kwarantanny albo po prostu, aby ograniczyć wychodzenie z domu. Podstawowym narzędziem pracy stał się komputer Jak zatem zadbać o jego dezynfekcję? Jak dezynfekować miejsca pracy? O tym w najnowszym numerze „Aktualności bhp”.

Zapraszam do lektury
Marek Kalman
redaktor naczelny

PS Szukasz aktualnych i rzetelnych informacji na temat koronawirusa? Serdecznie zachęcam do zapisania się na newsletter Koronawirus a działalność firmy. Znajdziesz w nim obszerną wiedzę o zmianach w przepisach istotnych dla osób zajmujących się kadrami, płacami, księgowością, bhp czy ochroną danych osobowych – ze szczególnym wskazaniem skutków tych zmian. Poznasz też porady doświadczonych ekspertów dotyczące zagadnień niezbędnych przy prowadzeniu firmy. 

W najnowszym numerze Aktualności bhp (Kwiecień 2020):

Nowości
Nowe przepisy w zakresie ochrony ppoż. w miejscach magazynowania odpadów
Nowe przepisy dotyczące bhp przy urządzeniach energetycznych

Przepisy z komentarzem
Praca zdalna w związku z koronawirusem – jak ją zorganizować

Szkolenia bhp – pytania i odpowiedzi
Czy na zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia okresowego trzeba podać liczbę ćwiczeń
Co decyduje o zaszeregowaniu stanowiska pracy do grupy szkoleniowej

Temat numeru
Coaching w ramach szkolenia bhp

Orzecznictwo sądowe
Mimo przyczynienia się pracownika do wypadku odpowiedzialność spada na pracodawcę

Warunki pracy
Czyszczenie konstrukcji stalowych – zagrożenia na stanowisku pracy
Praca ze środkami ochrony roślin – co wpisać w skierowaniu na badanie lekarskie

Wypadki przy pracy
Odstąpienie od zgłoszenia wypadku – działanie całkowicie nielegalne
Niefortunny odruch pracownika jako przyczyna wypadku przy pracy
Nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
Pracownik nie chce dostarczyć zaświadczenia o doznanym urazie. Co zrobić

Instrukcje bhp
Instrukcja bhp jako e-dokument

Pierwsza pomoc
Pierwsza pomoc i zwalczanie pożarów w jednym

 

 

Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie powypadkowe?

 
 

Procedura pokontrolna Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Jaka jest procedura pokontrolna Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakładzie pracy? Czy zakład ma określony czas na zlikwidowanie nieprawidłowości i po tym terminie wydawana jest przedmiotowa decyzja administracyjna? Od czego zależy wysokość mandatu wystawianego przez PIS?

Gdy w wyniku kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (dalej:PIS) zostaną stwierdzone naruszenia w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień. Tym samym z treści decyzji wynika konkretny termin jej realizacji. Część nieprawidłowości wykazanych podczas kontroli regulowana jest sankcjami w wymiarze finansowym – grzywnami nakładanymi w drodze mandatów karnych. Przepisy nie wskazują na konkretny algorytm ich wyliczania – zawierają zwykle dolną i górną granicę kary. Grzywny nie są jednak stosowane w sposób dowolny – przy miarkowaniu ich wysokości uwzględnia się okoliczności dodatkowe, takie jak społeczna szkodliwość czynu czy rodzaj i stopień winy.  

Inspekcja sanitarna

Państwowa Inspekcja Sanitarna zwana często zwyczajowo „sanepidem” jest wyspecjalizowaną instytucją państwową świadczącą bardzo liczne spektrum niezwykle istotnych zadań z zakresu szeroko rozumianego zdrowia publicznego. Jako instytucja państwowa nie działa w sposób dowolny. Podstawowym aktem regulującym zarówno strukturę organizacyjną, jak również kompetencje PIS – w tym kontrolne – jest ustawa z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (dalej: ustawa o PIS). Podstawowy zakres działania PIS wynika z art. 1 przywołanej ustawy o PIS. Zgodnie z jego brzmieniem inspekcja powołana jest do sprawowania nadzoru nad warunkami:

 • higieny środowiska,
 • higieny pracy w zakładach pracy,
 • higieny radiacyjnej,
 • higieny procesów nauczania i wychowania,
 • higieny wypoczynku i rekreacji,
 • zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku oraz
 • higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.

Wyżej wskazane zadania PIS wykonywane są w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej w zakresie chorób zakaźnych, jak również na prowadzeniu działalności o charakterze edukacyjnym.

Po kontroli PIS

Kontrola prowadzona przez PIS nie jest celem samym w sobie. Ustalenia stwierdzone w trakcie kontroli w zakresie nieprawidłowości są regulowane za pomocą stosownych instrumentów prawnych. Jednym z nich jest decyzja. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o PIS w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień. Tym samym z powyższego przepisu wynika, że w pierwszej kolejności wydawana jest decyzja, której przedmiotem są określone nieprawidłowości w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych. Następnie jest ona kierowana do kontrolowanego podmiotu w celu realizacji w terminie w niej określonym...

Więcej na ten temat w najnowszym numerze "Aktualności bhp". Nie zwlekaj! Odbierz swój bezpłatny egzemplarz z wydaniem online»

 
 

Jak stosować przepisy bhp do zatrudnionych na podstawie umów
cywilnoprawnych

Dowiedz się więcej >>

 
 

Warunki pracy

Jakie są negatywne skutki wysokiej temperatury i wilgotności dla organizmu? Jak właściwie przygotować ocenę ryzyka zawodowego fryzjerki? Odpowiedzi na te pytania w lutowym numerze"Aktualności bhp".

 
 

Polecane dla Ciebie

Praktyczne ćwiczenia,które zweryfikują organizację i warunki ewakuacji w firmie

Substancje niebezpieczne – BHP w pytaniach i odpowiedziach

Zamów » Sprawdź »

 
 

Od stycznia 2020 roku obowiązują już tylko nowe druki wzorów bhp!

Z końcem 2019 roku upłynął okresu przejściowego, kiedy to można było używać zarówno starych wzorów tych druków bhp, jak i nowych:Portal BHP

 • protokołu powypadkowego,
 • karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp,
 • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp,
 • statystycznej karty wypadku.

Wszystkie nowe wzory znajdziesz na Portalu BHP w zakładce Wzory dokumentów

 
 

Zapisz się

 
 
 

Zarządzaj swoim kontem:

 

Drogi Użytkowniku, wychodzimy naprzeciw Twoim oczekiwaniom – masz możliwość zarządzania swoim kontem. Jeśli np. planujesz urlop, możesz ograniczyć częstotliwość wysyłek poprzez usługę Mała przerwa. Umożliwiamy Ci m.in. edycję Twoich danych osobowych, za co otrzymasz wyjątkowego, bezpłatnego e-booka. Sam decydujesz, które nasze elettery – spośród 16 kategorii tematycznych - chcesz otrzymywać i jak często.

 
Doradca BHP

Wiarygodna
firma

Doradca BHP

Atest
antyspamowy

Doradca BHP

Ochrona
Twoich danych

Sprawdź, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe »