Przegląd prawa pracy

Czy są przypadki, gdy można odmówić?

Zobacz na stronie WWW »

Przegląd prawa pracy

20 stycznia 2020 r.

 

RWD

 
 

Szanowny Czytelniku

Szanowny CzytelnikuPracownik, który jest uprawniony do urlopu wychowawczego może w dość prosty sposób zapewnić sobie dodatkową ochronę przed rozwiązaniem stosunku pracu. Mianowicie, taki pracownik może zażądać obniżenia jego wymiaru etatu, nie bardziej niż do 1/2 etatu. Takie obniżenie – nawet nieznaczne, np. do 7/8 etatu – daje ponadto pracownikowi maksymalnie 12-miesięczną ochronę przed wypowiedzeniem. Nie jest to jednak ochrona bezwzględna. Są sytuacje, w których ochrona ta nie obowiązuje. Jakie są jej granice? Na jakich zasadach pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może żądać obniżenia etatu? Kiedy można mu odmówić?

Zanim przejdziemy dalej, zachęcam do zapoznania się ZA DARMO ze styczniowym numerem „Doradcy kadrowego: Można w nim przeczytać m.in.:

Przeczytaj wszystkie te artykuły w BEZPŁATNYM styczniowym numerze.

Szymon Sokolik
redaktor miesięczników: „Aktualności kadrowe” i „Doradca kadrowego”,
trener na szkoleniach

PS. Zapraszam również na prowadzone przeze mnie szkolenia:

- Zmiany w prawie pracy z 2019 r. – jak je stosować w praktyce

- Grafik i ewidencja czasu pracy po zmianach.

- Akta osobowe, świadectwo pracy, umowy i dane osobowe – po zmianach.

Informacje o miastach i terminach, w których odbywa się szkolenie:

www.akademiawip.pl
Tel: 22 429 43 40/41

Kom: 691 238 759

[email protected]

 
 
 

Niższy etat (wzięty zamiast urlopu wychowawczego) – na jakich zasadach?

Pracownik, który ma prawo do urlopu wychowawczego może złożyć wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy – nie bardziej niż o 1/2 etatu. Pracodawca zasadniczo musi uwzględnić taki wniosek pracownika. Od momentu jego złożenia – maksymalnie przez 12 miesięcy – pracownik jest chroniony przed wypowiedzeniem umowy o pracę.

Oczywiście obniżenie wymiaru czasu pracy spowoduje jednocześnie proporcjonalne obniżenie wynagrodzenia pracownika. Tego obniżenia nie trzeba odnotowywać w umowie o pracę, a więc nie ma potrzeby wprowadzać go aneksem do umowy (choć można to zrobić). Już sam wniosek stanowi podstawę do wypłacania niższej pensji, proporcjonalnej do zmniejszonego wymiaru czasu pracy.

Czy są przypadki, gdy można odmówić?

Wniosek pracownika o obniżenie wymiaru czasu pracy jest dla pracodawcy wiążący. Oznacza to, że pracodawca nie może odmówić uwzględnienia takiego wniosku. W przeciwieństwie do wniosku o łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą na część etatu, którego pracodawca może nie uwzględnić, jeżeli nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika, w odniesieniu do wniosku o obniżenie etatu nie przewidziano żadnych sytuacji, które uprawniałyby pracodawcę do odmowy uwzględnienia wniosku pracownika. W konsekwencji pracodawca nie może powoływać się np. na przyczyny techniczne lub organizacyjne i z tego powodu odmówić pracownikowi zgody na pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy.

Aneks nie byłby potrzebny…

Obniżenie wymiaru czasu pracy następuje na podstawie samego wniosku pracownika, który jest dla pracodawcy wiążący. Wniosek składa się na piśmie (e-mail nie wystarczy) na 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy i załącza do akt osobowych pracownika. Z art. 186[7] Kodeksu pracy nie wynika więc obowiązek podpisywania dodatkowo aneksu do umowy o pracę (dodatkowego porozumienia zmieniającego w sprawie obniżenia wymiaru etatu). Wystarczy sam wniosek i jego zrealizowanie przez pracodawcę. Po upływie okresu wskazanego we wniosku następuje automatycznie powrót do poprzednich warunków zatrudnienia.

… jednak z racji zapisu o godzinach ponadwymiarowych – może się przydać

Kodeks pracy (w art. 151 § 5) przewiduje jednak obowiązek zapisania w umowie o pracę pracownika niepełnoetatowego limitu godzin ponadwymiarowych, po przekroczeniu którego pracownikowi takiemu przysługuje wynagrodzenie jak za godziny nadliczbowe. Dlatego jeśli mamy pracownika pełnoetatowego, który wnioskuje o pracę w niższym wymiarze etatu, bezpieczniej jest wpisać ten limit do umowy o pracę (w ramach porozumienia zmieniającego, czyli tzw. aneksu do umowy).

Katarzyna Pietruszyńska-Jarosz

Więcej na ten temat przeczytasz styczniowym numerze „Doradcy kadrowego”.

Zamów styczniowy numer bezpłatnie.

 
 
 

RWD

 
 
 

Ze styczniowego numeru "Doradcy kadrowego" dowiesz się m.in.:

na co zwrócić uwagę przy zwalnianiu z powodu likwidacji stanowiska

jak ustalamy od 2020 roku wynagrodzenie pracownika z dodatkiem stażowym

w jaki sposób podwyższenie płacy minimalnej w 2020 r. wpłynie na PPK

które wskaźniki płacowe zwiększają się wraz z płacą minimalną – i jak stosować zmiany w praktyce

jakie mogą być przykładowe rozkłady przy pracy zmianowej

jakie są granice ochrony w przypadku obniżenia etatu zamiast urlopu wychowawczego

co wynika z nowego stanowiska MRPiPS w sprawie przetwarzania zdjęć pracownika oraz jego prywatnego numeru telefonu lub e-maila

kiedy pracodawca będzie musiał wypłacić odszkodowanie gwarancyjne również pracownikowi zwolnionemu dyscyplinarnie (wyrok SN)

 
 
 

Zamów styczniowy numer bezpłatnie »

 
 

RWD

 
 
 

Polecamy dla Ciebie

Polecamy dla Ciebie Polecamy dla Ciebie
Sprawdź » Sprawdź »

 
 
 
 

Zarządzaj swoim kontem:

 

Drogi Użytkowniku, wychodzimy naprzeciw Twoim oczekiwaniom – masz możliwość zarządzania swoim kontem. Jeśli np. planujesz urlop, możesz ograniczyć częstotliwość wysyłek poprzez usługę Mała przerwa. Umożliwiamy Ci m.in. edycję Twoich danych osobowych, za co otrzymasz wyjątkowego, bezpłatnego e-booka. Sam decydujesz, które nasze elettery – spośród 16 kategorii tematycznych - chcesz otrzymywać i jak często.

 
RWD

Wiarygodna
firma

RWD

Atest
antyspamowy

RWD

Ochrona
Twoich danych

Sprawdź, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe »